top of page

Vzdělávání v oblasti klinických studií

Close-up of three clinicians with clipbo

Nabízíme odborné vzdělávací akce napříč celou oblastí klinických hodnocení.

 

Naše kurzy a semináře jsou realizovány v souladu s ICH-GCP a jsou postaveny na získání a rozšiřování potřebných znalostí a dovedností, zejména s ohledem na jejich další uplatnění pro naplnění poslání a cílů GCP.

Důraz klademe na risk management v oblasti good clinical practice - od prvotní komunikace, zadávání, získávání, sběr, monitorování, uchovávání a propojování dat v digitální podobě s důrazem na jejich maximální profesionalitu a dodržování všech zákonných podmínek.

V rámci podpory talent managementu realizujeme také např. školení pro monitorky a administrátorky KS.

bottom of page