top of page

SPOLUPRÁCE A ODBORNÍ PARTNEŘI

Medicine doctor and stethoscope in hand

Asociace pro správnou klinickou praxi velmi úzce spolupracuje s těmito odbornými partnery:

ČAS

IPVZ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 

Momentálně probíhají naše jednání s dalšími partnery, připravujeme společná memoranda o spolupráci.

V případě zájmu o partnerství s naší asociací nás neváhejte kontaktovat na emailu: info@agcp.cz


bottom of page