top of page

Služby AGCP

Close-up of three clinicians with clipbo
Vzdělávání

Nabízíme odborné vzdělávací akce napříč celou oblastí klinických hodnocení.

Accreditation Medicine Concept. Accredit
Certifikace

Pomáháme zdravotnickým pracovištím s žádostmi o certifikace v oblasti klinických studií.

Medicine doctor and stethoscope in hand
Zprostředkování

Vytváříme a propojujeme sdružená centra klinických studií.

bottom of page